سفارش تبلیغ
صبا

چهره های نورانی

شنبه 91 آبان 13 ساعت 4:57 عصر

 ما شوشتر مستقر بودیم ،هواپیما مرتبا دزفول را بمباران می کرد ، در حال تخلیه آب تانکر بودیم که چند نفر از دوستان با هم شوخی می کردند،به همدیگر می گفتند چهره ات نورانی شده شهید میشوی ها،در همان حین بود که هواپیما های عراقی سر رسیدند و منطقه ما را بمباران کردند،که آن برادران شهید شدند.شهدای شهرضا؛به نقل از حاج حیدر مصدقیانقلم نگار : منتظران شهادت | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

شهید محمد علی شاهپیری
شهید محمد حسن آزادی
شهید ابراهیم مهدیان
شهید احمد محمودی
شهید مجتبی ترابی
شهید فتحعلی صالحی
شهید محمد رضا آقاسی
شهید احمد چوقادی
در آستانه سالگرد شهید همت
خبر از شهادت
آخرین شب
[عناوین آرشیوشده]