سفارش تبلیغ
صبا

جشنواره انار

شنبه 91 آبان 13 ساعت 5:14 عصر

منتظران شهادت شهرضا

فصل پائیز ؛ریزش برگها؛پوشش ابرها؛و شروع سرما ،لذتی برای انار خوردن دارد،مخصوصا اگر با جشنواره  همراه باشد ،اما نه برنامه ای که رضایت شهدا در آن نباشد؛جشنواره اناربهانه ای برای معصیت

 قلم نگار : منتظران شهادت | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

شهید محمد علی شاهپیری
شهید محمد حسن آزادی
شهید ابراهیم مهدیان
شهید احمد محمودی
شهید مجتبی ترابی
شهید فتحعلی صالحی
شهید محمد رضا آقاسی
شهید احمد چوقادی
در آستانه سالگرد شهید همت
خبر از شهادت
آخرین شب
[عناوین آرشیوشده]