سفارش تبلیغ
صبا

شهید همت،قلب شهرضا

چهارشنبه 91 مهر 26 ساعت 11:36 صبح

منتظران شهادت شهرضا

شهید حاج محمد ابراهیم همت ؛اگر چه در میان رزمندگان شهرضا نبود؛اما همیشه در قلب بچه های شهرضاجای داشت(سرکشی حاجی به محور شهرضائی ها)

 قلم نگار : منتظران شهادت | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

شهید محمد علی شاهپیری
شهید محمد حسن آزادی
شهید ابراهیم مهدیان
شهید احمد محمودی
شهید مجتبی ترابی
شهید فتحعلی صالحی
شهید محمد رضا آقاسی
شهید احمد چوقادی
در آستانه سالگرد شهید همت
خبر از شهادت
آخرین شب
[عناوین آرشیوشده]