سفارش تبلیغ
صبا

به دنبال این بروید که برای چه به جبهه رفتم

شنبه 91 شهریور 18 ساعت 10:29 عصر

جبهه فرهنگی منتظران شهرستان شهرضا

نمی خواهد برای من عزاداری کنید بلکه به دنبال این بروید که برای چه به جبهه رفتم و برای چه شهید شدم . بله باشید که شهید عزادار نمی خواهد پیرو می خواهد. آخر شهادت که مرگ عادی نیست که به خاطر اینکه کسی جانش را از دست داد گریه کنید بلکه آغاز زندگی جاوید است که خوشحالی دارد . ما می رویم تا با خون سرخ مان پیروزی همیشگی مستضعفین را در طول تاریخ بشر ثبت نمائیم . شهید:احمدحمیدی.نام پدر : عبدالعلی.شهادت : 18/4/63.سنندج .حسن آبادقلم نگار : منتظران شهادت | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

شهید محمد علی شاهپیری
شهید محمد حسن آزادی
شهید ابراهیم مهدیان
شهید احمد محمودی
شهید مجتبی ترابی
شهید فتحعلی صالحی
شهید محمد رضا آقاسی
شهید احمد چوقادی
در آستانه سالگرد شهید همت
خبر از شهادت
آخرین شب
[عناوین آرشیوشده]