سفارش تبلیغ
صبا

خبر از شهادت

پنج شنبه 91 آذر 30 ساعت 8:4 عصر

سال 65 بود/جزیره مجنون/قبل از پاتک دشمن/ساک و وسائل اش را عقب تویوتا گداشت و به رفقایش گفت این ها را به خانواده ی من برسانید./انگار خبر داشت که دیگه بر نمی گردد./شهید حیدر علی یونسی/به نقل از سید مرتضی مدینهقلم نگار : منتظران شهادت | بیسیمچی [ قلم]

آخرین شب

پنج شنبه 91 آذر 30 ساعت 7:53 عصر

در آخرین شبی که شهرضا بودند و قرار بود فردایش به جبهه بروند,سی نفر از بسیجیان را دعوت کردند و روغن و برنج و مرغ تهیه کردند,وبه من داد,و گفت مادر بهترین غذا را برای اینها پخت کن,آن شب خیلی خوشحال بود,اواخر شب به من گفت:مادر از این سی نفر که قرار است فردا به جبهه بروند فقط چهار نفرشان بر می گردند و بقیه شهید می شوند,آن سی نفر, بیست و شش نفرشان در عملیات بیت المقدس شهید شدند و یکی از شهدا شهید حسن مصدق بود.شهید مصدق به نقل از مادر شهیدقلم نگار : منتظران شهادت | بیسیمچی [ قلم]

   1   2      >

سنگر پشتیبانی

شهید محمد علی شاهپیری
شهید محمد حسن آزادی
شهید ابراهیم مهدیان
شهید احمد محمودی
شهید مجتبی ترابی
شهید فتحعلی صالحی
شهید محمد رضا آقاسی
شهید احمد چوقادی
در آستانه سالگرد شهید همت
خبر از شهادت
آخرین شب
[عناوین آرشیوشده]