سفارش تبلیغ
صبا

خبر از شهادت

پنج شنبه 91 آذر 30 ساعت 8:4 عصر

سال 65 بود/جزیره مجنون/قبل از پاتک دشمن/ساک و وسائل اش را عقب تویوتا گداشت و به رفقایش گفت این ها را به خانواده ی من برسانید./انگار خبر داشت که دیگه بر نمی گردد./شهید حیدر علی یونسی/به نقل از سید مرتضی مدینهقلم نگار : منتظران شهادت | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

شهید محمد علی شاهپیری
شهید محمد حسن آزادی
شهید ابراهیم مهدیان
شهید احمد محمودی
شهید مجتبی ترابی
شهید فتحعلی صالحی
شهید محمد رضا آقاسی
شهید احمد چوقادی
در آستانه سالگرد شهید همت
خبر از شهادت
آخرین شب
[عناوین آرشیوشده]